Wspólnie zadbamy o Twoje zdrowie

NASZ FIRMA

Transport sanitarno-medyczny, zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum domowe,
Katowice, Śląskie.

Zapraszamy do kontaktu w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, a w sprawach transportu sanitarnego – całodobowo.

tel.
e-mail:
adres: