Demencja starcza

Demencja starcza dotyka coraz większej liczby seniorów w starzejących się społeczeństwach Europy. Jest doświadczeniem ciężkim nie tylko dla chorego, ale i dla jego rodziny. Jak ją rozpoznać? Jak sobie z nią radzić? Jak zapewnić choremu odpowiednią opiekę?

Rozpoznanie dolegliwości

Wśród typowych objawów demencji starczej wymienić należy:

  • zaburzenia myślenia – problemy z pamięcią, identyfikacją osób, liczeniem, oceną sytuacji, dokonywaniem wyborów, ogólne otępienie,
  • osłabienie motoryki – w wyniku szkodzenia ośrodka równowagi i ruchu, u chorego pojawiają się problemy z poruszaniem i koordynacją ruchów podczas wykonywania czynności domowych,
  • upośledzenie mowy – chory traci zdolność formułowania sensownych zdań i formułowania jasnych myśli,
  • dolegliwości emocjonalne – spadek nastroju, brak radości z życia, a nawet depresja.

W zaawansowanym stadium choroba zmusza seniora do pozostawania w łóżku.

Opieka nad chorym

Wczesna diagnoza i szybko rozpoczęte leczenie poprawiają komfort życia pacjenta i jego opiekuna.

Opieka nad seniorem dotkniętym demencją wymaga dużo ciepła, zrozumienia i cierpliwości. Kluczowe zadania opiekunów to:

  • zapewnienie seniorowi bezpieczeństwa – odpowiednie oświetlenie i oznakowanie pomieszczeń, ograniczenie dostępu do leków i niebezpiecznych przedmiotów,
  • zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa dzięki stałemu planowi dnia, unikaniu zmian w otoczeniu, przypominaniu o porach dnia i dniach tygodnia,
  • usprawnienie komunikacji poprzez przekazywanie rzeczowych informacji i jednoznacznych poleceń,
  • przywrócenie dobrego nastroju poprzez poznanie źródeł dobrych i złych emocji,
  • poprawa poczucia własnej wartości dzięki możliwości wykonywania codziennych czynności,
  • ułatwienie kontaktu z otoczeniem poprzez dokładne wytłumaczenie współmieszkańcom i odwiedzającym, na czym polega choroba.